Geografie a kartografie

"What is a fantasy map but a space beyond which There Be Dragons?"
— Terry Pratchett

Geografie a kartografie

Během studia programu Geografie a kartografie poznáte geografii v celé její šíři a komplexnosti, naučíte se pracovat s mapou, se zdroji statistických informací a s odbornou literaturou. Prostřednictvím množství výběrových a volitelných předmětů budete mít možnost orientovat své studium podle vlastních preferencí, a to především v pátém a šestém semestru, které jsou složeny téměř výhradně z výběrových a volitelných kurzů. Podporovány jsou stáže v zahraničí, terénní výuka i geografické exkurze.

Co se naučím

Během bakalářského studia lze načerpat základní teoretické i praktické poznatky z fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a dalších dílčích geografických disciplín. Naučíte se získávat data prostřednictvím moderních metod terénního výzkumu, dále je zpracovávat pomocí statistických metod a GIS a v neposlední řadě výsledky náležitě publikovat.

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2020/2021 mohou měnit).

Kde se
uplatním

Bakalářský program Geografie a kartografie vás kvalitně připraví na praxi i na další studium v rámci jednotlivých dílčích geografických disciplín. Uplatnění naleznete jako odborní pracovníci v orgánech státní správy a samosprávy, v rezortních výzkumných ústavech či v soukromé i neziskové sféře.

"Turisti nevědí, kde všude byli, cestovatelé nevědí, kam se vydají."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Můžete pokračovat ve studiu v rámci příbuzných navazujících magisterských programů (fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie, kartografie a geoinformatika, demografie, globální migrační a rozvojová studia, sociální epidemiologie, krajina a společnost).

Možnosti upuštění od přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům krajského a celostátního kola SOČ ve vybraných oborech, úspěšným účastníkům korespondenčního semináře Geografie nás baví a Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, případně studentům úspěšným při Národních srovnávacích zkouškách, vybraným řešitelům soutěže Eurorebus a studentům s dobrým prospěchem na SŠ. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

75 %
úspěšnost přijetí
v roce 2019/2020
51
zapsaných
v roce 2019/2020
70
počet historických glóbů v mapové sbírce PřF UK
50.0689411N, 14.4244939E
vchod do budovy Albertov 6

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v oborech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů.

"Až budete jíst slučí střeva, dejte si na to pozor... To, co jíte, jsou vlastně tasemnice. Ale Francouzům to neříkejte, bylo by jim to líto."

— Jaroslav Flegr, přednáška z ekologické parazitologie

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento program líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace