Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2022. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 820 Kč.

nejpozději do

28. února 2022

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá cyklus přednášek Pokroky v biologii (cílem tohoto kurzu je rozvinutí zájmu talentovaných studentů; kurz nemá přímou souvislost s požadavky přijímacího testu). Je možnost zkusit si přijímací zkoušku z biologie nanečisto či navštěvovat i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie, geografie a demografie.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z biologie, chemie, matematiky, geografie a demografie.

Pokroky v biologii

Kdy: od 22. ledna do 02. dubna 2022
Cena: účast je bezplatná

Více informací

Přijímačky z biologie nanečisto

Kdy: 09. dubna 2022
Cena: 350 Kč

Více informací

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské programy 6.–10. června 2022, náhradní termín je 20.–22. června 2022. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání je písemná a a pro jednooborové studium sestává z testu z biologie. Pro dvouoborové studium sestává z testu z jedné z aprobací: pro kombinaci biologie-geografie si volíte mezi biologií a geografií, v kombinaci biologie-chemie si volíte mezi biologií a chemií, v kombinaci biologie-matematika si volíte mezi biologií a matematikou, v kombinaci biologie-fyzika si volíte mezi biologií a matematikou, a v kombinaci biologie-geologie absolvujete test z biologie.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Skladba příjímací zkoušky

Test z biologie, matematiky, geografie nebo chemie

Přijímací test obsahuje otázky ze základních znalostí jednotlivých předmětů v rozsahu gymnaziálního učiva, a otázky zjišťující zájem o daný obor. Vybíráte test z jedné ze zvolených aprobací dvouoborového učitelského studia.

Modelové otázky

Možnosti prominutí zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2021

76,9 %
úspěšnost přijetí
52
zapsaných

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních programů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních programů.

juncus.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace