Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2022. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 820 Kč.

nejpozději do

28. února 2022

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá cyklus přednášek Pokroky v biologii (cílem tohoto kurzu je rozvinutí zájmu talentovaných studentů; kurz nemá přímou souvislost s požadavky přijímacího testu).

Pokroky v biologii

Kdy: od 22. ledna do 02. dubna 2022
Cena: účast je bezplatná

Více informací

Přijímačky z biologie nanečisto

Kdy: 09. dubna 2022
Cena: 350 Kč

Více informací

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské programy 6.–10. června 2022, náhradní termín pro program Bioinformatika je 20.–22. června 2022. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní program Bioinformatika je písemná a obsahuje test z matematiky (ten vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK – testují se předpoklady ke studiu daného programu, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování a středoškolská matematika).

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Skladba příjímací zkoušky

Test z matematiky

Test je shodný s testem pro uchazeče o bakalářské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Test obsahuje 10 úloh testujících logické myšlení, přesnost vyjadřování a znalost středoškolské matematiky.

Modelové otázky

Možnosti prominutí zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta úspěšným účastníkům krajských kol a účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád, účastníkům Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2020 v kategorii A, účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a vybraným řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných MFF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2021

32,9 %
úspěšnost přijetí
44
zapsaných

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních programů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních programů.

DSC-6208.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace