Bakalář PLUS

Co je Bakalář PLUS

Jste v bakalářském studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, nebo bakalářské studium letos začínáte? A chcete od své školy něco navíc?

Něco, co vám nenabízejí běžné vyučovací předměty?

Pak pro vás máme projekt Bakalář PLUS. S ním si budete moci rozšířit vzdělání, aniž byste se museli vázat na stávající studijní plány. Mezi předměty najdete jak témata vysoce specializovaná, tak i témata obecnější, která vám představí známá fakta v nových souvislostech.

Co? Pro koho? Jak?

Bakalář PLUS je unikátní nadstavbový program. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy jej zahájila v akademickém roce 2012/2013.

Program je určen motivovaným a talentovaným studentům. Předměty jsou proto většinou nadprůměrně náročné. Což ale jistě nebude vadit nikomu, kdo očekává od vysoké školy špičkové vzdělání a je ochotný pro něj něco udělat.

Bakalář PLUS je realizován v rámci takzvaného celoživotního vzdělávání a je zdarma.

Vzhledem k charakteru celoživotního vzdělávání není splnění zapsaných předmětů hodnoceno kredity a nenahrazuje jiné povinnosti běžného denního studia. Za úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu obdrží student od děkana fakulty osvědčení Bakalář PLUS.

Proč se přidat?

Co získáte po absolvování? Co vám Bakalář PLUS umožní?

  • Proniknout do hloubky vašeho oblíbeného oboru či vědeckého tématu.
  • Rozšířit si obzory, poznat mezioborové souvislosti a multidisciplinární přístupy k vědecké práci.
  • Seznámit se s dalšími studenty, kteří mají také zájem o prohloubení vědomostí a s pedagogy, kteří vám pomohou rozvinout váš talent a nastartovat vaši profesní kariéru.

Absolvováním kurzů mimořádnou formou studia získáte jiné odborné poznatky a zkušenosti než vaši spolužáci v běžné denní formě studia.

Za splnění pěti studijních povinností z programu získáte osvědčení Bakalář PLUS, vhodný doplněk odborného profilu pro vaši budoucí kariéru.

Fotogalerie