Demografie

Demografie

Studium navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně je otevřené i absolventům jiných příbuzných disciplín (především ekonomie, statistiky, sociologie, historie a dalších). Je zaměřeno na získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky, ale také na práci s odborných statistickým software (SAS, GIS). Své zaměření si výběrem odborných kurzů z velké části studenti profilují samostatně. Součástí výuky jsou demografické aplikace při výuce pokročilé matematiky, základní poznatky z oblasti databází, statistických technologií (SAS) a geografických informačních systémů (GIS). Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty.

 

This study programme is also available in English!

Graduates of the follow-up Demography Master’s degree programme gain an understanding of demographic concepts and methods, are able to analyse, assess and interpret trends in the demographic development of a particular population, compile demographic development models and suggest population policy strategies. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu demografie, zároveň nachází uplatnění je ve výzkumu i aplikované praxi. Jedná se zejména o vědecko-výzkumná pracoviště zabývající se člověkem a lidskými populacemi (od výzkumu ekonomického a sociálního až k výzkumu lékařskému a antropologickému). Odborník v demografii může dále pracovat v oblasti státní správy na všech úrovních (od obecních úřadů po ministerstva a státní statistickou službu) i v soukromém sektoru (výzkumy veřejného mínění, personální agenda velkých podniků, marketing, propagace, banky, pojišťovny).

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

RNDr. Martin Kolouch

Business systems IT Director ve spol. HOPI Holding.

Chci jít na tento program/obor