Protistologie

Protistologie

Studijní program Protistologie je zaměřen na otázky výzkumu protist, tedy eukaryotických mikroorganismů. Cílem tohoto programu je výchova badatelsky, výzkumně i prakticky zaměřených odborníků disponujících znalostmi těchto mikroorganismů na organismální a nadorganismální úrovni studia. Protistologie je tedy součástí fylogeneticky a ekologicky orientovaných biologických disciplín. Jednotlivé části protistologie jsou známy také jako algologie (studium řas) a protozoologie (studium prvoků).

Kde se
uplatním

Absolvent programu Protistologie je znalcem diverzity, ekologie a evoluční historie protistních mikroorganismů. Disponuje znalostmi, které se opírají o mikroskopické i experimentální metody získávání biologických dat. Je schopen získávat a analyzovat molekulární data pro fylogenetiku i výzkum diverzity s použitím statistických nástrojů. Zvládá metody kultivace protist i jejich izolace z přírodního materiálu. Je vyškolen v pokročilých mikroskopických metodách zahrnujících fluorescenční i konfokální mikroskopii a metody elektronové mikroskopie. Absolvent může pokračovat ve vědeckém rozvoji v doktorském studiu biologických oborů. Absolventi se uplatňují v oblastech biotechnologií, hygieny, vodohospodářství, potravinářství nebo ekotoxikologii.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde – https://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2019/2020 mohou měnit).

Chci jít na tento program/obor

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace