Parazitologie

Parazitologie

Při studiu programu parazitologie naleznou uplatnění i studenti se silným zájmem o další biologické disciplíny – entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii, dokonce i informatiku a další. V týmech Biologie hmyzích vektorů, Ptačích parazitů a Hmyzích parazitů a patogenů (např. studium interakcí mezi patogeny a jejich hmyzími přenašeči na modelu prvoků rodu Leishmania a komárů rodu Phlebotomus, studium biodiverzity a fylogeneze krevních parazitů ptáků, studium molekulární taxonomie a faunistiky hmyzích přenašečů, aj.), v Helmintologické laboratoři (např. studium molekulárních, biochemických, fyziologických a imunologických interakcí helmintů s jejich hostiteli, studium funkční morfologie zdravotnicky i veterinárně významných helmintů aj.), v Laboratoři molekulární a biochemické protistologie (studium molekulární a buněčné biologie a biochemie anaerobních parazitických protist, evoluce organel aj.), v Laboratoři transportu proteinů a biogeneze organel (např. studium adaptace buněčných kompartmentů k parazitismu, přenos proteinů a metabolitů přes membrány aj.) a v Laboratoři příjmu a vnitrobuněčného metabolizmu kovů (např. studium kompenzačních mechanismů při nedostatku železa aj.).

 

This study programme is also available in English!

The master program ‘Parasitology and Infection Biology’ provides a comprehensive understanding of the emergence and spread of infectious diseases, as well as tools for controlling and preventing them at the local and international level. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského programu "Parazitologie" má ucelené znalosti o parazitárních organismech (prvoci, helminti a členovci), především o jejich morfologii, ekologii, systematickém zařazení, molekulární biologii, biochemii a fyziologii, patogenitě, epidemiologii a diagnostice. Studium propojuje klasické (popisné) a moderní (experimentální) přístupy s důrazem na interakce parazit-hostitel. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu v parazitologii či příbuzných disciplínách (buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, zoologie), na vysokých školách a ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích. Zapojení studentů do mezinárodních projektů umožňuje jejich uplatnění na zahraničních pracovištích.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store