Botanika

Botanika

Program je zaměřen na studium a školení ve všech oblastech terénní botaniky včetně mykologie. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu z pěti specializací: Algologie a ekologie řas, Bryologie a lichenologie, Cévnaté rostliny, Geobotanika nebo Mykologie. Hlavními přednáškovými i výzkumnými směry jsou v rámci bezcévných rostlin taxonomie a ekologie všech oddělení řas, hub (včetně lišejníků) a mechorostů, včetně studia ultrastruktury orgánů. V případě cévnatých rostlin se studenti zaměřují na jejich taxonomii a ekologii, včetně moderní metodologie (molekulární systematika resp. kladistika rostlin). Geobotanika se specializuje zejména na vegetaci (její klasifikaci, studium struktury a funkce rostlinných společenstev), populační biologii rostlin a na interakce mezi rostlinami a živočichy (zejména bezobratlými). Geograficky není záběr prakticky omezen, mírný důraz je kladen na floru a vegetaci střední Evropy.

Kde se
uplatním

U části absolventů se předpokládá navazující doktorandské studium s dalším uplatněním ve vědeckých kolektivech výzkumných ústavů (Akademie věd, rezortní ústavy) nebo vědecko-pedagogických kolektivech vysokých škol. Absolventi magisterského programu jsou dobře připraveni pro práci v institucích ochrany přírody a životního prostředí, popř. v rezortu kultury (přírodovědná oddělení muzeí apod.). Široké spektrum nabízených studijních povinností umožňuje absolventům uplatnit se (po doplnění pedagogického curricula) i jako učitelé biologie na středních školách.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy/ obory najdete zde – https://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/ (upozornění: studijní programy prochází reakreditací a studijní plány se tak oproti roku 2019/2020 mohou měnit).

Chci jít na tento program/obor

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace