Geologie

Položili jste si někdy otázky, jak a proč vznikají sopky a zemětřesení? Jak a kde vznikají ložiska nerostných surovin? Kdy a proč vznikli trilobiti? V jakém podloží se staví dálnice a tunely? Existuje život mimo naši planetu? Co můžu udělat pro ochranu podzemních vod? Trávíte rádi čas venku v přírodě? V tom případě je pro vás studium geologie jasná volba! Vyberte si ze široké škály studijních programů.

Geologie není nudná věda, či nucený zdroj obživy. Je to specifický životní styl, který vám dá naplno pocítit dobrodružství a zároveň vám bude obživou. Pojďte s námi poznávat naší planetu, procesy jejího vzniku a prostředí, ve kterém žijeme. Pokud s námi chcete zůstat ve spojení i nadále, sledujte náš Instagram.

 

DOD proběhnou 19.-20. ledna 2024.

STUDIJNÍ PROGRAMY:
GEOLOGIE, GEOLOGIE SE SPECIALIZACÍ GEOARCHEOLOGIE, GEOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ, GEOTECHNOLOGIE, HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI, HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE, PRAKTICKÁ GEOBIOLOGIE, VĚDY O ZEMI

 

Kdy: pátek 19.1. (8:00 - 17:00) a sobota 20.1. (8:00 - 14:00)

Kde: Albertov 6

 

Informační přednáška o studiu
Velká geologická posluchárna
pátek (10:30 – 11:30)
sobota (10:30 – 11:30)

- Představíme ti bakalářské studijní obory.
- Seznámíme tě s možnostmi pokračování po ukončení bakalářského studia a s uplatněním absolventů.
- Přiblížíme ti jednotlivé ústavy geologické sekce, jejich vědeckou a pedagogickou činnost a progresivní trendy v geologickém i interdisciplinárním výzkumu.
- Ze života geologa – ukážeme ti, jak vypadá práce geologa v praxi (dva krátké příspěvky v závěru informační přednášky).
- Po informační přednášce bude následovat exkurze po pracovištích geologické sekce, prohlédneš si specializované moderní laboratoře; představíme ti vybavení, které umožňuje špičkový výzkum a současně je využíváno v rámci výuky.

 

Stone Story - prohlídka vybraných specializovaných laboratoří
pátek, sobota (po skončení informační přednášky)

Prohlídka laboratoří, přístrojového vybavení, muzeí s komentovanou prohlídkou a seznámení s metodami výzkumu hornin a fosílií.

 

Chlupáčovo muzeum historie Země
suterén S43
pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Prohlídka muzea s možností komentované prohlídky.

 

Mineralogické muzeum
1. patro
pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Prohlídka muzea s možností komentované prohlídky.

 

Mikroskopie pro každého
Pracovna mikroskopie, 2. patro (učebna č. 201)
pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Práce s mikroskopem, ukázka vzorků a seznámení s principem mikroskopie.

 

Paleontologie v praxi
Malé sbírky (suterén, vstup z Chlupáčova muzea historie Země)
pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Krátká přednáška o studiu fosílií pomocí progresivní metody synchrotronové tomografie.

 

Geologie všemi smysly
1. patro a přízemí
pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Interaktivní program: výbuch sopky, modelace deskové tektoniky, uranová show, identifikace šperků a drahých kamenů, hustotní paradoxy v rámci oceánografie, informační stoleček, promítání fotek z terénních expedicí na pojízdné tabuli a mnohem více.

 

Život na fakultě aneb ukázka fakultních spolků
pátek, sobota (po celou dobu DOD)

Prohlídka zázemí geologické sekce

Pojďte se s námi projít po geologické části fakulty, která se může stát vaším zázemím na dobu studia. Prohlédněte si některé posluchárny, laboratoře, knihovny, Chlupáčovo muzeum historie Země a Mineralogické muzeum.

Živé chatování s geology

Připravili jsme pro vás živý chat se studenty geologie, kteří jsou připraveni reagovat na veškeré vaše dotazy. Neváhejte se ptát na informace o nabídce předmětů, výuce přednášek, nebo praktických laboratorních a terénních cvičeních, či o zkušenostech se sportovními kurzy, ubytováním a stravování.

Podívejte se nejprve na často kladené otázky.

Vstupte do chatovacího fóra

Bakalářské a magisterské studijní programy na PřF UK

Bakalářské programy sekcí:

Biologie
Geografie
Geologie
Chemie
Životní prostředí

Magisterské programy sekcí:

Biologie
Geografie
Geologie
Chemie
Životní prostředí