Biologie Bioinformatika

Uchazeč o magisterské studium volí z 5 oblastí studia: 
biologie, chemie, geografie, geologie
a životního prostředí.

S výběrem správného studijního programu
vám pomůže náš Náborový kvíz.

Biologie 1 Biologie 2 Biologie 3 Biologie 4

Obor Biologie je nejuniverzálnějším bakalářským oborem, který je určen uchazečům majícím zájem o poznávání biologických disciplín v celé jejich rozmanitosti; studium proto zahrnuje poznatky/znalosti ze širšího spektra biologických disciplín/specializací, od biomedicínských oborů (buněčná a molekulární biologie, fyziologie, apod.) po studium biodiverzity a ekologicko-evolučních směrů.

Biologie Bioinformatika

Studijní program:

Obor: