Obor

Demografie

Demografie

Studium navazuje na bakalářský stupeň demografie. Je zaměřeno na prohloubení znalostí v oblasti pokročilých metod demografické analýzy, historické demografie, teoretické demografie, populačních teorií a populační politiky. Součástí výuky jsou demografické aplikace při výuce pokročilé matematiky, databází, statistických technologií (SAS) a geografických informačních systémů (GIS). Ve specializovaných seminářích jsou prezentovány a diskutovány aktuální demografické výzkumné projekty.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu demografie, zároveň nachází uplatnění je ve výzkumu i aplikované praxi. Jedná se zejména o vědecko-výzkumná pracoviště zabývající se člověkem a lidskými populacemi (od výzkumu ekonomického a sociálního až k výzkumu lékařskému a antropologickému). Odborník v demografii může dále pracovat v oblasti státní správy na všech úrovních (od obecních úřadů po ministerstva a státní statistickou službu) i v soukromém sektoru (výzkumy veřejného mínění, personální agenda velkých podniků, marketing, propagace).

Chci jít na tento obor