Obor

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur

Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s moderními metodami molekulového modelování. Absolventi budou vybaveni dostatečnou znalostí klasických experimentálních a teoretických přírodovědných disciplin (například molekulové spektroskopie, strukturní analýzy, rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky a kvantové chemie). Absolventi jsou schopni samostatně řešit otázky týkající se strukturních a dynamických aspektů systémů pomocí moderních metod počítačového modelování.

Kde se
uplatním

Obor představuje interdisciplinární studium spojující fyzikální chemii, biochemii a materiálovou vědu s moderními metodami molekulového modelování. Absolventi jsou schopni samostatně řešit otázky týkající se strukturních a dynamických aspektů systémů pomocí moderních metod počítačového modelování. Absolventi najdou uplatnění zejména v těchto přírodovědných oborech: materiálové inženýrství, farmaceutický výzkum, molekulární biologie, biotechnologie a katalýza. Absolventi budou moci najít uplatnění jak v aplikovaném výzkumu v soukromém sektoru (farmaceutické firmy, biotechnologické firmy, velké chemické podniky s vlastním výzkumem), tak v akademické oblasti.

Chci jít na tento obor