Obor

Biofyzikální chemie

Biofyzikální chemie

Navazující magisterský studijní obor Biofyzikální chemie je zaměřen na výchovu odborníků s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi tohoto oboru a s přehledem o jeho interdisciplinárních vazbách na další chemické obory, moderní biofyzikální výzkum, medicínu a farmakologii, biotechnologie, nanotechnologie a další oblasti tradičních i nových aplikací biopolymerů. Studium je dále orientováno na aktuální směry výzkumu a vývoje v tomto oboru a znalosti o strategii a etice vědecké práce a vlivu vědy na život společnosti. Zahrnuje získání zkušeností s aplikací moderních informačních technologií ve vědecké práci a schopností aktivně řešit výzkumné a vývojové úkoly a patřičně prezentovat výsledky jejich řešení.

Kde se
uplatním

Absolvent studijního oboru biofyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti biofyzikální chemie v rozsahu odpovídajícím soudobému stavu poznání. Má i hlubší znalosti molekulární biologie a biofyziky. Interdisciplinární vzdělání dává absolventům široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol, výzkumných ústavech a výrobních subjektech se zaměřením na vývoj, výzkum a aplikace biopolymerů (proteinů) v tradičních i nových oblastech lidské činnosti (jako je např. medicína, farmakologie, enzymová katalýza, separační procesy apod). Dále také může zastávat pozice v marketingu chemických produktů či přístrojů používaných v chemii.

Chci jít na tento obor