Obor

Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství biologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Jednooborové studium je určeno pro posluchače odborného studia biologie, kteří mají možnost získat způsobilost pro výuku biologie na středních školách.

Dvouoborové studium zahrnuje další navazující a rozšiřující předměty studia zvolených oborů, pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Zařazeny jsou také předměty integrované povahy umožňující vzájemné propojení přírodovědných disciplín.

Součástí studia je bloková pedagogická praxe, při níž posluchač vyučuje předměty zvolené aprobace pod vedením zkušených pedagogů na středních školách.

Kde se
uplatním

Absolventi jsou způsobilí vyučovat předmět biologie na střední škole se všeobecným i odborným zaměřením (gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště). Může vyučovat i předměty příbuzné např. základy ekologie a životního prostředí, člověk a příroda, poznávání přírody.

Dále absolvent nachází uplatnění i ve mimoškolních střediscích (především environmentální) výchovy jakými jsou centra ekologické výchovy, správy NP a CHKO nebo sdružení pro ekologickou výchovu. Absolventi nacházejí uplatnění také v oblasti pedagogického výzkumu.

Chci jít na tento obor