Obor

Botanika

Botanika

Obor je zaměřen na studium a školení ve všech oblastech terénní botaniky včetně mykologie. Hlavními přednáškovými i výzkumnými směry jsou v rámci bezcévných rostlin taxonomie a ekologie všech oddělení řas, hub (včetně lišejníků) a mechorostů, včetně studia ultrastruktury orgánů. V případě cévnatých rostlin se studenti zaměřují na jejich taxonomii a ekologii, včetně moderní metodologie (molekulární systematika resp. kladistika rostlin). Geobotanika se specializuje zejména na vegetaci (její klasifikaci, studium struktury a funkce rostlinných společenstev), populační biologii rostlin a na interakce mezi rostlinami a živočichy (zejména bezobratlými). Geograficky není záběr prakticky omezen, mírný důraz je kladen na floru a vegetaci střední Evropy.

Kde se
uplatním

U části absolventů se předpokládá navazující doktorandské studium s dalším uplatněním ve vědeckých kolektivech výzkumných ústavů (Akademie věd, rezortní ústavy) nebo vědecko-pedagogických kolektivech vysokých škol. Absolventi magisterského oboru jsou dobře připraveni pro práci v institucích ochrany přírody a životního prostředí, popř. v rezortu kultury (přírodovědná oddělení muzeí apod.). Široké spektrum nabízených studijních povinností umožňuje absolventům uplatnit se (po doplnění pedagogického curricula) i jako učitelé biologie na středních školách.

Chci jít na tento obor